Serac Team wildworld

Taiwan - ALIMENTAIRE / FOOD

JIHUI MACHINERY CO LTD

No 10 - Line 91
Dianyan Road
Yangmei Dist
Taoyuan, 32661

Contact

Ken CHEN

Phone(s)

+88 6932370670

Fax / E-mail

+88 6932370670
ken@jihuimachinery.com